Nově vzniklý park se nachází na místě starého hřbitova, který přestal sloužit svému účelu v roce 1893, kdy byl postaven hřbitov nový. Park je realizací projektu Revitalizace centra městské památkové zóny. Postupně byla opravena střecha kostela a ohradní zeď, restaurovány staré náhrobky a kamenné sochy, obnovena stávající zeleň a vysazena nová, rozmístěn městský mobiliář, instalováno veřejné osvětlení, slavnostní nasvícení a kamerový dohledový systém. Parkem prochází kamenná cesta, která je zároveň cestou historií a kulturou města. Jednotlivé kamenné prahy připomínají dvanáct významných milníků z více jak 700leté historie Ústí. Cesta také propojuje náměstí s Roškotovým divadlem.

Zájem představitelů města Ústí nad Orlicí o výstavbu parku kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie se datuje již od roku 1908. K uskutečnění tak dochází po 110 letech. Pro naplnění myšlenky byl důležitým milníkem rok 2011, kdy nově zvolené vedení města vstoupilo do jednání s ústeckým děkanstvím a požádalo o spolupráci na záměru zpřístupnění starého hřbitova. Realizací záměru vznikl park, který respektuje původní místo, zároveň umožňuje průchod a vytváří prostor k meditaci nebo odpočinku v samém centru města.

Součástí nového parku je kaple zasvěcená sv. Janu Pavlu II. Ta vznikla celkovou obnovou původní hřbitovní kaple a návštěvníky vyzývá k meditaci. Kaple zve k tichu, které je ale možné narušit úderem zvonu. Sedm trubicových zvonů zavěšených na stěnách lze rozeznít mírným pohybem ruky. Na trachytové dlažbě, pokryté prozářenými sklíčky, leží otevřené srdce složené z mozaiky, kterou tvoří asi 22 tisíc kostiček kamene a barevného skla. Vnitřní prostor kaple obepíná mozaikový sokl, korespondující s objektem srdce. Na stěnách je freska andělů, v jejich křídlech se vznášejí děti. Prostor doplňují dvě sochy andělů z polychromovaného dřeva.

Revitalizace centra městské památkové zóny byla dokončena společným úsilím města Ústí nad Orlicí a ústeckým děkanstvím za přispění Ministerstva kultury a Pardubického kraje a díky velkému množství občanů města i dalších sponzorů a dárců, kteří se podíleli na veřejné sbírce organizované děkanstvím. Realizace byla zahájena opravou střechy kostela v roce 2013 a celkové náklady za uplynulých pět let představovaly téměř 18 milionu korun. Na této částce se město Ústí nad Orlicí podílelo z vlastního rozpočtu necelými 11 miliony, děkanství 3,5 mil. Kč a dotace činily 3,5 mil. Kč.

V neděli 27. května v 11.30 hodin bude v parku následovat vysazení stromu Olgy Havlové. V letošním roce by se zakladatelka Výboru dobré vůle dožila 85 let. Na její počest a pro připomenutí této mimořádné osobnosti se realizuje řada akcí v rámci projektu Rok Olgy Havlové. Město Ústí nad Orlicí se k projektu aktivně připojí právě v neděli před polednem.