Ti pořádají tradiční hasičskou pouť ke cti svatého Floriána. Dějištěm se stane opět Hora Matky Boží. O půl desáté projde slavnostní průvod hlavním vchodem do kostela, kde úderem desáté začne slavnostní mše svatá. Po ní přijde na řadu svěcení hasičských vozidel, praporů a soch, odpoledne předvedou své schopnosti a dovednosti zdejší mladí hasiči. Celé odpoledne bude k dobré náladě hrát živá hudba, k dispozici bude plošina, již hasiči využívají při komplikovanějších zásazích, bude možné ji využít k tomu, aby zájemci viděli kostel z výšky. Návštěvníci si budou moci prohlédnout hasičskou a policejní techniku. Děti se zcela jistě zabaví stříkáním ze džberovek.

(pá)