Součástí výstavy byla zároveň prohlídka budovy barokní fary postavené v roce 1692. Dnes již bývalá fara je postupně opravována od roku 2006, kdy byla katolickou církví prodána do osobního vlastnictví. Na podporu obnovy této chráněné kulturní památky bylo založeno občanské sdružení Genius loci Sudslava (Duch místa Sudslava), které má snahu o znovunavrácení kulturního a společenského života do obce Sudslava a jejího okolí.
Vystavovaný soubor dochovaných divadelních kulis čítá celkem na 90 kusů různě velkých ručně malovaných pláten natažených na dřevěných rámech, které vznikly na počátku 20. století. V souboru tak lze nalézt 6 kompletních scén: Džungle, Hrad, Zámek, Lesík, Vesnické stavení, Skaliska. Některé kulisy jsou oboustranné, případně vytvořené ze staršího typu kulisy. Divadelní činnost se v Sudslavě datuje prvním divadelním představením uvedeným již 8. září 1868. Divadlo se v Sudslavě hrálo ještě po druhé světové válce. Součástí probíhající výstavy, která potrvá také o následujících víkendech až do září, je veřejnosti představeno na 20 pláten převážně s motivy přírodních scenérií. V současné době vzniká také myšlenka oživení divadelní tradice v obci a to v podobě expozice ochotnického divadla v prostorách farního areálu.
Organizátoři výstavy ani neopomněli prezentovat veřejnosti i další předměty dokládající bohatou minulost farní budovy. Představeny byly také uchované historické ornáty, kasule, kvadrátek, epolety či dobový tisk a literatura. V rámci doprovodného programu byla instalována tvořivá dílna paní Evy Pecháčkové z DDM v Litomyšli, která předváděla zhotovení píšťal z bezových proutků a představila své výrobky z pálené keramiky. Dalším zpestřením celodenní akce byla dvě hraná divadelní představení. Dopoledne předvedly děti z nedalekého Koldína v premiéře „Pohádku o Homoli“. Pod vedením paní Renaty Stehlíkové si vyrobili vlastní divadelní kulisy a loutky a nazkoušeli tak krátké divadelní představení o vzniku homolského kostela, které zaujalo jak malé, tak velké diváky. Odpoledne se konala veselohra „Karkulka aneb Pozor na myslivce“ v podání ochotnického souboru Černí šviháci z Kostelce nad Orlicí. I toto divadelní představení pobavilo své diváky, kteří v závěru celodenní akce odcházeli s úsměvem na tváři.
Za organizátory akce mohu prohlásit, že i přes nepřízeň počasí se akce vyvedla a rádi si ji zopakujeme i v příštím roce.

TOMÁŠ ZAPLATÍLEK