Výstava nabízí pohled na unikátní sbírku známek s motivy díla Alfonse Muchy, včetně prvních československých známek a bankovek, jejichž byl autorem. Dále návštěvník uvidí vzácnou sbírku žamberských dopisnic s takzvanými znárodněnými razítky, které se používaly do konce června roku 1920. Vše bude doplněno zajímavými dobovými exponáty, např. medailemi, plaketami našeho prvního prezidenta a dalšími osobnostmi. „Na výstavě můžete vidět sokolský a orelský kroj a dva originální obrazy od Alfonse Muchy, z nichž jeden je upomínkou na jeho výstavu v Kyšperku, která se konala v roce 1934,“ přidává další lákadla ředitel muzea Petr Hažmuka. Velkým lákadlem pak je původní nerealizovaný návrh na pomník T. G. Masaryka od Leoše Kubíčka, jež je vzácný tím, že se jedná o sedícího prezidenta, který v budoucnu nebyl v této podobě nikým ztvárněn. Vystavené předměty pocházejí ze sbírek městského muzea a také od soukromých sběratelů.

Vernisáž výstavy se konala v neděli odpoledne. Po úvodním slově ředitele Petra Hažmuky se v programu vystřídali žáci Základní umělecké školy Petra Ebena v Žamberku a také kloboukový klub Dantes, v jehož režii čtyři dámy předvedly klobouky různých velikostí i barev a v závěrečném vstupu pak i historické koupací oděvy. Vernisáže se zúčastnilo zhruba sedm desítek lidí, kteří se vedle výstavy 100 let republiky mohli podívat i na výstavu věnovanou osmdesátiletému výročí od vzniku přehrady Pastviny.