Už podruhé na její faře proběhly také Velikonoce na „židovský“ způsob. Smysl a pravidla tradiční „sederové večeře“ v sobotu vysvětlil přítomným, kteří zaplnili sál fary, pastor Daniel Dostrašil.