„Na této přehlídce jsme nebyli poprvé, vystoupili jsme již na jejím prvním ročníku v roce 2012, to bylo s představením Ucho, potom vloni s představením Kočár do Vídně a nyní tedy s inscenací Floriana Zellera Ten druhý, která pojednává o partnerském trojúhelníku. Je to hra ze života, ve které se prolínají představy a fakta," říká k letošnímu účinkování na přehlídce herec a režisér Josef Jan Kopecký.
O postup na Jiráskův Hronov letos ve Volyni soupeřilo ve dvou víkendech celkem 17 nejlepších souborů z krajských přehlídek, konkurence tedy nebyla malá. Triarius si odvezl ocenění pro všechny tři herce (Tereza Vodochodská, Zdeněk Tesař a Josef Jan Kopecký) a doporučení postupu na hronovskou divadelní žatvu.
„My na Hronově hráli již několikrát, poprvé s Vánocemi u Ivanovových, já potom s Měsíčním běsem, v programu jsme se objevili také s Kočkou na kolejích a s Kočárem do Vídně, toto by pro nás tedy bylo čtvrté, respektive páté účinkování v této Mekce českého amatérského divadla. Budeme-li vybráni, pojedeme samozřejmě moc rádi," říká Kopecký.
Porota byla ve Volyni složena z divadelního teoretika, dramaturgů, režisérů a scénografky. Na inscenaci Ten druhý ocenili mimo jiné „prolínání reality a snu, minulosti a přítomnosti, křížení reality a představ", kladně hovořili o vykreslení „různých podob strachu" v nás, o zdařilém znázornění „geneze nevěry, od vzniku, přes průběh – až po její závěr". Mottem hry pro ně potom byl „ten druhý v nás" a jeho vliv na naše myšlení a chování.
Dramaturg Luděk Horký potom v recenzi na představení napsal například, že „Triarius je zkušený soubor, k jehož devizám patří systematické uvádění her se zajímavými a intelektuálně náročnějšími tématy. V tomto ohledu se volbou hry Ten druhý strefila dramaturgie souboru (J. J. Kopecký a T. Vodochodská) do černého. Volba byla logická i s ohledem na vyzrálý herecký potenciál souboru. Z inscenace je zcela zřejmé, že si herci s tématem i s postavami rozumějí a že jim zkušenosti nechybí. Herci podávají kultivované herecké výkony, ovládají jevištní řeč i pohyb, působí přirozeně."
„Chtěli bychom touto cestou poděkovat společnosti EkoBi Česká Třebová, která je naším dobrým patronem, protože nám opět pomohla vyřešit dopravu do jižních Čech. Vážíme si toho a děkujeme!" dodává k zájezdu do Volyně Kopecký.