Dramaturgie mezinárodního festivalu tradičně staví na významných, ale i méně známých jménech, ať už jde o autory hudebních děl, nebo jejich interprety. Zahajovací koncert se koná v úterý 15. září v sále ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí, kde si posluchači budou moci vyslechnout od 19.30 hodin vynikající italské duo – flétnistu Claudia Ferrariniho a klavíristu Sergia Picconeho Stellu, patřící k předním interpretům italské hudby.

Na úvod festivalu zazní Sonatina G dur Antonína Dvořáka, kterou složil v roce 1893 v New Yorku během jeho působení na tamější konzervatoři. Dvořák si byl vědom, že se jedná o jubilejní opus 100 a rozhodl se tuto událost oslavit. Udělal to velice krásným způsobem, napsal skladbu pro své děti. Pro patnáctiletou Otilku, která se učila hře na klavír u učitelky Marguliesové, a pro desetiletého Toníka, který hrál na housle pod vedením profesora Kovaříka. Obě děti pak také sonatinu provedly při soukromé premiéře. Můžeme si povšimnout obrovské lásky otcovské, která vyvěrá z jeho vrozené skromnosti.

Festival Tóny nad městy.

Dále si budou moci návštěvníci vyslechnout díla dvou francouzských skladatelů: Suitu Charlese Marie Widora, jenž přispěl k rozvoji moderní varhanní hry, když vytvořil nový hudební žánr, tzv. varhanní symfonii, a Fantasii na témata opery C. M. von Webera Čarostřelec Claude-Paula Taffanela, flétnisty, dirigenta a zakladatele moderní francouzské flétnové školy, která byla široce přijata po celém světě.

Podstatná část koncertu bude věnována dílu nejslavnějšího génia houslové hry 18. a počátku 19. století – Niccolu Paganinimu. Na koncertě zazní jeho dílo Fantazie Mojžíš – variace na Rossiniho téma, Tanec čarodějnic a Capriccio. Díky svému neobvyklému vzhledu a mimořádné technice hry na housle byl mnohými lidmi obviňován ze spolčení s ďáblem a po smrti mu bylo dokonce z tohoto důvodu odepřeno pohřbení na hřbitově; jeho tělo bylo řádně pohřbeno až 36 let po smrti. Paganiniho umělecký odkaz je stále živý a inspirující tak, jak to hlásá nápis na zlaté medaili, kterou dostal během svého prvního pobytu ve Vídni: „Tóny doznějí, sláva zůstává."

Oba dva umělci koncertují sólově, v různých komorních seskupeních i jako sólisté s orchestry, působí v porotách mezinárodních hudebních soutěží a nahrávají CD. Claudio Ferrarini prodal více než 700 000 CD a jeho diskografie obsahuje více než 115 CD. Věnují se i pedagogické činnosti, Sergio je profesorem na l'Istituto Musicale Pareggiato „G. Braga" v Teramu a Claudio je profesorem flétny na konzervatoři v Parmě a pravidelně vyučuje na mistrovských kurzech po celém světě. 

(tz)