Mezinárodní hudební festival Tóny nad městy každoročně přitahuje objevnou dramaturgií, jejímž záměrem je představovat domácímu publiku i méně známá hudební díla či interpretační jména, jejichž zahraniční věhlas dosud české hranice výrazněji nepřekročil, což samozřejmě 
neznamená, že se v programu akce neobjevují výrazné osobnosti, které dokáží do koncertních síní přitáhnout široké spektrum publika. Druhý koncert proběhne v úterý 11. října v sále ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí, kde si posluchači budou moci vyslechnout od 19.30 hodin vynikající španělsko-italské klavírní duo Manila Santini a David Boldrini.

Do Ústí nad Orlicí zavítá festival Tóny nad městy.Zdroj: archiv pořadatelů

Na úvod koncertu zazní Schubertova Fantazie f moll pro klavír na čtyři ruce, která se natrvalo ustálila v koncertním repertoáru. Pro mnoho hudebníků je Fantazie tím nejhlubším a nejkrásnějším, co vzešlo ze Schubertova pera. Melancholická nálada je přerušována záblesky naděje. Schubertova hudba není nikdy kompletně smutná nebo veselá, klidná nebo vzrušená, vždy žije v mnohosti nálad. Schubert možná nejlépe ze všech skladatelů dovoluje vyznít křehkosti a složitosti lidských citů. Fantasie f moll je obrazem Schubertova duševního života. Poté se budeme moci zaposlouchat do Ouverture Caractéristique et Brillante věhlasného klavírního pedagoga českého původu – Carla Czerného – učitele slavného romantického virtuoza a skladatele Ference Liszta. Velkým přínosem v oblasti klavírního dua jsou kompozice W.A.Mozarta. Uslyšíme jeho Sonátu D dur a Předehru k opeře Kouzelná flétna pro 4 ruční klavír. V druhé části večera vyslechneme nejpopulárnější dílo Johannese Brahmse Uherské tance. Brahms byl člověk velkorysý a laskavý. Když u mladého umělce objevil talent, nezištně mu pomáhal. To se týká především Antonína Dvořáka, jemuž pomohl v začátcích: Brahms zasedal v císařském výboru, který uděloval státní stipendia, a zasloužil se o udělení finanční podpory Dvořákovi. Později pak jeho díla doporučil tehdy slavnému hudebnímu nakladateli Simrockovi.

Oba umělci koncertují sólově, v různých komorních seskupeních i jako sólisté s orchestry, získali ocenění v mezinárodních klavírních soutěžích. David Boldrini je i uznávaným skladatelem, jeho díla pro klavír a orchestr byla hrána na mnoha festivalech a koncertních sezonách.

(tz)