Již třicátou premiéru tohoto pořadu přijde během několika následujících dní zhlédnout mnoho škol z Ústí i okolí. Dnešní večerní představení pro veřejnost je pak pro členy tanečního oboru umělecké školy Jaroslava Kociana skutečně slavnostní událostí. Mladí tanečníci od úplně nejmenších po dospívající účinkují v choreografiích z dílny Zlatky Bartošové, Hany Benešové a Olgy Bílé.

Pořad Tančíme pro radost založila v sedmdesátých letech významná choreografka Eva Veverková. Dala svým žákům možnost poznat, jaké to je tančit na prknech, která znamenají svět, a vytvořila nedílnou součást ústecké nejen taneční, ale obecně umělecké tradice. Rukama jí prošlo několik set dětí různého věku, vychovala mnoho talentovaných tanečníků a pedagogů. Sklízela úspěchy jak doma, tak i v zahraničí. Aby se mohli ti nejlepší absolventi tanečního oboru věnovat tomuto umění i nadále, vznikl v roce 1983 soubor C-dance. Jeho členové nejednou vystupovali a vystupují i v jiných zemích. Můžeme jmenovat například Německo, Francii či Holandsko. Mnozí ze zakládajících „souboráků“ už přivedli na svět další generaci tanečníků, C-dance je tedy stále doplňován o novou uměleckou krev.

V posledních letech je ústecké kulturní dění rozšiřováno o další taneční události, jako například samostatný galavečer scénického tance s názvem Běh na dlouhou trať, v němž prezentuje své choreografie právě C-dance, týdenní semináře Letní taneční dílna, na které se sjíždějí pedagogové z celé republiky, absolventské recitály pro žáky umělecké školy či účast na slavnosti Mezi sloupy.

Moderní scénický výrazový tanec má v Ústí nad Orlicí bezesporu pevné zázemí. Bude zapotřebí hodně sil nadaných a zkušených choreografek či choreografů, ale věřme, že si své místo v umělecké sféře města zachová i do budoucna.