V České republice jde o novou tradici, neboť zamilovaní si tento svátek užívali poprvé až po pádu totalitního režimu, po roce 1989.
Valentýn je historicky doložená postava a světcův život je opředen mnoha tajemstvími. Žil ve 3. století a stal se biskupem v italském Terni v době pronásledování křesťanů. Na jeho přímluvu docházelo k zázrakům a nevysvětlitelným uzdravením.

Aby to však nebylo tak jednoduché, vstupuje na scénu ještě jeden Valentýn – svatý Valentin Římský, přičemž někteří vědci se domnívají, že v případě Valentina z Terni a Římského jde o jednu osobu.

Podle legendy svatý Valentin - římský kněz - nedbal zákazu císaře Claudia II. a dál tajně oddával zamilované páry. Skončil za to ve vězení. Rozsudek smrti byl vykonán 14. února v roce 296.

Jeho posledním vzkazem byla slova: „Od tvého Valentýna“. Tak vznikla tradice zasílání zamilovaných přání a obdarovávání lásek.
V Praze ve vyšehradské bazilice se uctívá barokní relikviář s ostatky tohoto světce. Relikvii vyšehradské kapitule pravděpodobně věnoval císař Karel IV.
Svátek určitě nelze přehlédnout, neboť tipy na dárky se nabízejí na každém kroku.