Novoroční koncert zároveň zahájí sérii koncertů Štěpána Raka k jeho sedmdesátinám, jež oslaví 8. srpna 2015.
V programu zazní hudba českého barokního kněze a varhaníka Ivana Jelínka, dále pak úpravy hudby dávných loutnových tabulatur a samozřejmě tvorba Štěpána Raka: Píseň pro biblického krále Davida, pocta Otci Vlasti – Karlu IV. a vybrané části z nové svity pro kytaru – Cesta do pohádky, kterou si dává jako dárek ke svým kulatinám.