Výstava Starý dům promlouvá bude věnovaná historii obce – řemeslům, řemeslníkům, hospodářům a zajímavým lidem, škole, koldínskému zámečku i kulturnímu dění v obci.
Vidět tam můžete domácnost zařízenou ve stylu 30. let minulého století, historické nářadí, ale i sportovní náčiní nebo staré školní lavice. Exponáty pocházejí z domu, některé darovali obyvatelé obce, něco zapůjčil starosta. „Výstava by neměla být nikdy dokončena, dějiny se tvoří stále," říkají pořadatelé.