Tradiční součástí je i udílení cen E. E. Kische a regionálních cen Miroslava Ivanova, které opět bravurně moderoval Václav Moravec. Prý se mu okamžiky strávené se spisovateli líbily víc než nedělní poledne s politiky před televizními kamerami. Letošní novinkou byla výstava knižních vazeb, veřejností vyhledávanou se stala hlavně díky vystavené maketě „Ďáblovy bible“. Setkání se letos zúčastnili i zástupci Jaroměře. „Jaroměř se přidala k partnerství, je rodištěm Miroslava Ivanova, jednoho z nejvýznamnějších autorů literatury faktu,“ vysvětlil Petr Fiala. „Jaroměř má záštitu a finančně podporuje dubnové předávání cen Miroslava Ivanova v rámci výstavy Svět knihy v Praze, Letohrad zase pořádá zářijová setkání a předávání cen Egona Ervína Kische. Letohradu za to patří přívlastek Město literatury faktu.“ Setkání, které se v Letohradě uskuteční opět za rok, vzdává mj. i hold dobrým knížkám a správné češtině. Podle Petra Fialy je kniha pro člověka velkým přínosem, ať už kvůli slovní zásobě, nebo gramatice. „Každý by si měl na ni najít čas alespoň několikrát do roka, i když právě v době technického rozmachu je to složité,“ podotýká. „A často je to vidět zejména u mladší generace, u které začíná čeština značně trpět, a to nejen v otázce gramatiky. V tomto by měla být nezastupitelná role školství a povinné četby.“

(daf)