Vysokomýtské souznění se uskuteční v letošním školním roce již počtvrté. Společně zde vystupují děti se zdravotním postižením a nadaní žáci základní umělecké školy. Vystupují v souznění bez bariér a předsudků a divákům hrají na uměleckou i čistě lidskou notu. Pořad je určen rodičům žáků, zaměstnancům i široké veřejnosti, která je se školou Svítání často úzce spjata, podporuje ji a pomáhá.
Na počátku vzniku školy Svítání stáli rodiče dětí s mentálním postižením, kteří si přáli, aby jejich děti vyrůstaly v rodinném prostředí a zároveň chodily do školy, potkávaly se se svými vrstevníky a byly součástí světa, který je obklopuje. Na těchto principech škola Svítání staví již dvě desetiletí, roste a vyvíjí se. Ve Vysokém Mýtě zahájila svoji činnost 1. září 2010, kdy zde otevřela pobočku školy a speciálně pedagogického centra. Své služby může poskytovat žákům a dospělým klientům i v dalším městě, vést je k samostatnosti a uplatnění ve společnosti. Díky kulturním, společenským a sportovním akcím, které škola pravidelně pořádá, se žáci a klienti Svítání učí komunikovat s okolním světem a pohybovat se v něm. Tento velký svět pak učí nebát se společnosti osob s postižením, vidět jejich nekonečnou radost a životní elán a ocenit neuvěřitelný potenciál, který v sobě skrývají.
„Přijďte si s námi zpříjemnit večer a nechat se okouzlit vystoupením našich žáků a klientů. Těšíme se na vás," zve Lenka Krčilová ze školy Svítání. (rz)