Romana Junková.
Romano, můžete stručně popsat průběh festivalu?

Už to sobotní slunečné ráno napovědělo, že počasí nám bude přát, a mohli jsme bez obav připravovat venkovní areál na hřišti u Podskaláku. K večeru se začali trousit první návštěvníci, kterých se nakonec sešlo více než tři sta. Kapely dokázaly navodit skvělou rockovou atmosféru, která byla umocněna vynikajícím zvukem, o který se postaral mistr zvuku Miloš Fišer.
Daří se tedy naplnit dobročinný záměr i v letošním ročníku?
Ano. Uspořádat malý rockový festival pro místní kapely jako vzpomínku na zesnulého kamaráda a muzikanta Petra se podařilo. To, že se tu sešlo mnoho lidí, kteří mají rádi dobrou rockovou muziku, mají dobré srdce a svojí účastí přispěli na dobrou věc, je úžasné. Z vybraného vstupného jsme po uhrazení nutných nákladů mohli poslat na veřejnou sbírku pro Moniku ze Záchlumí nemalou částku, která určitě pomůže.
Bude tedy v plánu i další ročník?
Díky ohlasu lidí, nadšení muzikantů a celkové atmosféře v tom nejde nepokračovat. Tedy pokud vše klapne, sejdeme se první víkend v září příštího roku.
Festival by se ale neuskutečnil bez mnoha ochotných lidí.
Měla bych zmínit mnoho příznivců, kteří pomohli, ale vypsat je všechny by byla slušná řádka. Ráda bych poděkovala za bezplatné vyvěšení plakátů městu Letohrad, městu Jablonné nad Orlicí, vstříc nám vyšli i v Žamberku. Mnoho dalších nejmenovaných přátel nám také s plakáty pomohlo, mnozí majitelé obchůdků a restaurací umožnili vylepení plakátů do svých výloh. Poděkování také patří Mírovi Stránskému a jeho týmu, kteří se ochotně ujali organizace festivalu, děkujeme hospůdce Podskalák, která zajistila občerstvení a sponzorovala večeři kapelám. Klárce za výrobu plakátů a baneru, Lukášovi, Lucce a Mírovi za pomoc při výrobě baneru. Velké poděkování samozřejmě patří kapelám Kat-a-pult Band, Hashberry, Moucha, Wasabi a Nirvana Revival, které se bez nároku na honorář postaraly o kvalitní muziku a dobrou náladu posluchačů.

Jak Romaně Junkové, tak kapelám, návštěvníkům, všem organizátorům i sponzorům patří velké uznání. Nezbývá než přát, aby jim elán pomáhat vydržel i příští rok a Krychlefest se dostal do povědomí lidí jako akce skvělá a potřebná. (th)
Informace o sbírce najdete na www.obeczachlumi.cz

Wasabi.
Wasabi.

Moucha.
Moucha.

Hashberry.
Hashberry.