V úterý si ji prohlédli například studenti místní Střední odborné školy a Středního odborného učiliště technických oborů Skalka. Mohli si prohlédnout řadu exponátů, jako jsou žehličky, šicí stroj nebo tkalcovský stav, a vyzkoušet si praní na valše i další činnosti.