Více jak hodinu a půl trvající výklad s bohatým obrazovým materiálem sledoval i tentokrát velice slušně zaplněný sál. Je potěšitelné, že krom pedagogů a studentů si stále častěji do Malé scény nacházejí cestu i „řadoví Oušťáci". Přednáška z cyklu Česká architektura v proudu času měla i tentokrát vysokou úroveň, což dokumentuje mimo jiné skutečnost, že veškeré informace ze svého bohatého „arsenálu" podala hlavní protagonistka spatra. Po přehledu tvorby barokních mistrů Santiniho, Hildebrandta či otce a syna Dietzenhoferových zamíří příští přednáška v únoru jiným směrem, a sice do období klasicismu a historických směrů. Na v pořadí šesté setkání milovníků dějin architektury navážou ještě čtyři další:
březen: Slavní architekti české secese
duben: Kubismus a rondokubismus v české architektuře
květen: Obytná funkcionalistická architektura a netradiční Adolf Loos
červen: Skryté kvality architektury reálného socialismu
Jan Pokorný