Děti musely nejprve složit tři důkazy - bystrosti, chytrosti a čtení (dostaly hádanky, doplňovaly rýmovačky, četly básničky, opakovaly jazykolamy), poté složily slavnostní slib a mohly být paní ředitelkou Janou Kalouskovou a mečem pasovány na rytíře čtenářského řádu.

Každý dostal malou ozdobnou knížečku, sladkost a desky, kde měly diplom, obrázek, informace o knihovně a průkazku, která do konce října platí zdarma. Nechyběl přípitek paní ředitelky a malé občerstvení.