Obě dámy podepsaly s představiteli muzea čs. opevnění v pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách deklaraci.

„Obsahem deklarace je propůjčení jména generála Mašína muzejní knihovně, kterou v Králíkách využívá nejen dobrovolnické muzeum zřízené občanským sdružením Vojensko-historickým klubem Erika Brno, ale i odborná veřejnost,“ uvedl ředitel muzea Richard M. Sicha a dodal další podrobnosti: „Vnučka generála Mašína, Sandra Masin z Kalifornie v USA, navštívila Českou republiku mimořádně nedlouho po pohřbu Milana Paumera, který opustil Československo za dramatických okolností společně s jejím otcem a strýcem v 50. letech.“ Deklaraci o spolupráci s pevnostním muzeem a propůjčení jména generála Mašína muzejní knihovně podepsala společně se svojí tetou, Zdeňkou Mašínovou, která aktivity muzea dlouhodobě podporuje.

„Důležitý dokument obsahuje nejen morální záštitu a poselství pozůstalé rodiny generála Mašína pro úsilí muzejníků, ale věnuje se i dalšímu poslání muzea dokumentovat a informovat veřejnost o méně známých událostech I., II. a III. československého odboje, dohledávání zapomenutých příběhů odbojářů a zveřejňování porušování lidských práv v období nesvobody,“ podotkl Richard M. Sicha. Zdeňka Mašínová věnovala muzeu obraz svého otce ukrývaný za války před gestapem.

Společně se Sandrou Masin si prohlédla expozice ve srubu K-S 14 a místo s budovou bývalé celnice v Dolní Lipce, kde krátce pobýval a byl zatčen jejich příbuzný Ctirad Novák, později odsouzený ve vykonstruovaném procesu a popravený v 50. letech.

Generál Mašín patří k nevýznamnějším osobnostem II. československého odboje. Po obsazení Československa se pokoušel o sabotáže, zprvu neorganizovaně, později v rámci odbojové organizace Obrana národa. Společně s Josefem Balabánem a Václavem Morávkem vytvořil zpravodajskou skupinu Tři králové. Josefa Mašína zatklo gestapo, popraven byl v roce 1942.