Hlavní cena letohradského rodáka Petra Jilemnického byla udělena Břetislavu Ditrychovi za knihu Proč Javoříčko? Svědectví neznámých dokumentů z archivu Státní bezpečnosti. Vydalo ji Nakladatelství Veduta – Pavel Ševčík v roce 2015.

Cena za život a dílo byla udělena Zdeňku Mahlerovi za jeho knihu …ale nebyla to nuda – Poznámky pod čarou života. Vydalo ji nakladatelství Sláfka v roce 2015. Cenu převzala Slávka Kopecká, která přednesla krátkou zdravici od dr. Mahlera, který byl tou dobou bohužel upoután na nemocniční lůžko.

Literární cenu obdržel také Almanach české poezie 2015 Vladimíra Stibora. Ve sbírce Rybáři odlivu jsou zařazeny i básně letohradského básníka Martina Vídenského.

Za obnovením literární ceny Petra Jilemnického stojí senátor Petr Šilar. Symbolizuje vzájemnost Čechů a Slováků a demokratický přístup k literárnímu odkazu minulosti.

Hlavní cena letohradského rodáka Petra Jilemnického byla udělena Zdeňku Mahlerovi za jeho knihu …ale nebyla to nuda – Poznámky pod čarou života.Zdroj: Památník Lidice

CENY PETRA JILEMNICKÉHO 2016

Cena za život a dílo
Zdeněk MAHLER, …ale nebyla to nuda. Poznámky pod čarou života.
Vydalo nakladatelství Sláfka v roce 2015

Hlavní cena
Břetislav DITRYCH, Proč Javoříčko? Svědectví neznámých dokumentů z archivu Státní bezpečnosti. Vydalo Nakladatelství VEDUTA – Pavel Ševčík v roce 2015

Mimořádná cena
Přemysl VEVERKA (in memoriam), Luba HÉDLOVÁ, Jiří ŽLEBČÍK, Hana STAŇKOVÁ (překlad), Martin HOMOLA (fotografie), Most naděje a života. Růžový Sad přátelství a míru Lidice (1955–2015).
Pro Památník Lidice vydal Ivan Ulrych – Nakladatelství VEGA-L, Nymburk ve spolupráci
s Ministerstvem kultury ČR v roce 2015

Ceny PJ

Cena za elektronickou knihu Válečný deník Antonína Boháče.
Vydalo nakladatelství Krutina Jiří – Vacek v roce 2014

Jan KUX za publikovanou časopiseckou tvorbu

Ivanka PLICKOVÁ, Mistr Jan a podřipští kacíři.
Vydáno vlastním nákladem v roce 2015

Vladimír STIBOR a kolektiv, Rybáři odlivu. Almanach české poezie 2015.
Vydalo nakladatelství Milan Hodek | Paper Jam v roce 2015

Ceny ČSBS (Pozn.: 1 vítězná cena = medaile II. stupně F. Emmertovi + 5 medailí III. st.)

František EMMERT, Mobilizace 1938. Chtěli jsme se bránit!
Vydalo vydavatelství František Emmert v roce 2015

Pavel B. ELBL, Holocaust, Spojenci a Osvětim.
Vydalo Nakladatelství NOOS v roce 2015

Tomáš JAKL, Květnové vítězství. Konec skupiny armád Střed.
Vydala Mladá fronta v roce 2015

Václav JUNEK, Protektoři. Čtyři portréty z let 1939– 1945.
Vydalo Nakladatelství Olympia v roce 2015

Jiří F. ŠIŠKA, Bojiště Afghánistán. Sovětsko-afghánský válečný konflikt 1979–1989.
Vydalo nakladatelství Svět křídel Cheb v roce 2015

Václav VLK, Krvavé dozvuky války. Konec druhé světové války na českém území.
Vydalo nakladatelství GRADA v roce 2015