Východočeskou galerii osobně navštívila v lednu a velmi pečlivě svůj výběr zvažovala. Nakonec se rozhodla pro díla Jana Zrzavého, Josefa Čapka, Ladislava Zívra a Jiřího Trnky. V krátké úvaze, která je v plném znění otištěna v katalogovém listu, si položila zajímavou otázku: „Je možné najít v obraze melodii? Slova?" Kultivovaným výběrem děl nabízí také příležitost k zamyšlení nad tím, jaké další podněty poskytuje našemu vnímání výtvarné umění a čím nás dokáže obohatit.

„Slavnostní zahájení této zajímavé výstavy se koná ve středu od sedmnácti hodin v Domě U Jonáše. Potrvá až do 8. září," informoval náš Deník Ondřej Bouček z pořádající Východočeské galerie v Pardubicích.