„Naši školu přišlo podpořit více než sto třicet lidí. Zaměstnanci a rodiče školy zajistili bohatou tombolu, kde bylo nabídnuto téměř 170 cen,“ řekla Dita Bomberová, ředitelka školy.

Výtěžek z koncertu, který byl necelých třicet tisíc korun, bude použit na vybavení speciální školky v Poličce, která bude součástí školy od září příštího roku. „Do mateřské školy budeme vřazovat děti s mentálním, tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, poruchami řeči, poruchami chování, více vadami a autismem,“ vysvětlila ředitelka.