V rámci tradiční SLAVNOSTI MEZI SLOUPY vystoupili, před budovou školy, žáci z hudebního a tanečního oboru a v Malé scéně byly promítány filmy žáků výtvarného oboru.

Hlavním smyslem celonárodní akce ZUŠ OPEN, do které se zapojilo na 400 škol, je vyzdvihnout unikátní systém základních uměleckých škol, který vychovává nejenom profesionály, ale hlavně také publikum, které je vnímavé, které už si to samo zkusilo. Díky tomu se zvyšuje kulturnost celého národa. Základní umělecké školy však působí nejenom jako vzdělávací centra v oboru umění, ale také jako takové malé kulturní agentury. Spolupracují s jinými soubory, orchestry a rodiči.

Akce ZUŠ OPEN se stává kulturní událostí roku s největším počtem zapojených účinkujících.