Důstojná a dobře organizovaná slavnost měla v programu požehnání praporu v kostele sv. Petra a Pavla, průvod s prapory, zpěvem, historickými koly ze Sokola Holice a formanskou muzikou do Ali restaurantu, v jehož venkovním areálu k přítomným promluvil starosta T. J. a sokolské župy Vladislav Aliger a další hosté.

Přítomné pozdravil i hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, který ocenil záslužnou sokolskou činnost úspěšné více než dvousetčlenné hnátnické organizace. Po ocenění významných členů Sokola medailemi Karla Pippicha a pamětními listy následoval kulturní program: Formani ze Sokola Slatiňany, country skupina „Bafix“, taneční zábava se skupinou „Projekt“ a vystoupení vynikající hnátnické punk rockové formace „Ode zdi ke zdi“. Veselice trvala až do ranních hodin.

(mle)