Návštěvník se o lidových křesťanských tradicích spjatých s tímto časem dozví více z textů, fotografií, sbírkových předmětů a krátkých filmů. K vidění jsou masopustní masky z Trstěnice a Sebranic, malovaný pašijový betlém z Orlickoústecka nebo sbírka kraslic rodiny Večeřových z Litomyšle.

Připraven je i doprovodný program, jehož součástí je například vynášení Morany nebo tvořivé dílny.