Odpolední program začal, letos poprvé, v novém parku za kostelem nejen představením scénického tance dětí ze ZUŠ. Následoval průvod tří králů do kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Za zvuku trubačů se zaplnil kostel do posledního místa.

Tříkrálová scénka doprovázená vánočními písněmi vytvořila krásnou betlémskou atmosféru. Jako součást programu se také konala sbírka určená na adopci na dálku.