Vystoupil i ústecký divadelní spolek Vicena, a to se svou hrou Naši naši furianti.