Starosta Petr Hájek zde pozdravil všechny soutěžící a poděkoval všem organizátorům soutěže, porotě a patronu soutěže Pavlu Šporclovi. Na závěr se všichni malí houslisté podepsali do kroniky soutěže. Sobotní odpoledne patřilo v Roškotově divadle slavnostnímu vyhlašování vítězů soutěže spojenému se závěrečným koncertem. Na samotném začátku vystoupil dětský orchestr, který již druhým rokem vzniká ze soutěžících v průběhu soutěže. Sólistou a zároveň dirigentem orchestru byl patron soutěže Pavel Šporcl. Následovalo vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií spojení s vystoupeními vítězů.

Na samotný závěr byl vyhlášen absolutní vítěz 61. ročníku Kocianovy houslové soutěže. Laureátem soutěže se stal vítěz 3. kategorie, 14letý Daniel Matejča z Liberce.