Na programu byly skladby Antonína Dvořáka a Slavnostní mše 1905 od Jaroslava Kociana. Koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie měl u početného obecenstva velký úspěch.