Kaple, boží muka

Podporu mají rozvojové projekty obcí, zejména ty, které usilují o finanční dotace Evropské unie. K úspěšným několikaletým aktivitám mikroregionu se zařadilo „Kulturní dědictví Vysokomýtska“. Víceletý projekt pomáhá obcím s opravami drobnějších kulturních a architektonických památek, jako jsou kaple, boží muka, pomníky a památníky apod. Například loni se opravilo devět památkových objektů, svědků historie a práce našich předků, v osmi sídlech.

Obce na opravy dostaly 400 tisíc korun z Programu obnovy venkova, samy přidaly 653 tisíce. Také letos bude opravování těchto objektů pokračovat. „Bývají to třeba desetitisícové částky, ovšem pro malou vesnici je několik desítek tisíc korun hodně peněz, takže je pro ni podobná suma přínosem. Provedli jsme totiž v obcích průzkum, zda pokračovat v takových příspěvcích a opravování drobného kulturního dědictví. Zjistili jsme, že o opravy je stále velký zájem, takže projekt bude mít pokračování i v dalších letech,“ vysvětlil předseda mikroregionu František Jiraský.

Na letošní rok požádalo jedenáct vesnic mikroregionu o finanční příspěvek na zamýšlené opravy celkem čtrnácti objektů. Například České Heřmanice chtějí opravit kalvárii u kostela, Dobříkovští hrob ruských vojáků a boží muka, ve Slatině dva památníky nebo obec Svatý Jiří pomník s figurou Krista.

Další aktivity

Jinou kapitolu aktivit mikroregionu tvoří doprava a bezpečnost na silnicích. „Uvažuje se o projektu bezpečnosti silničního provozu. Týkal by se frekventovaných míst v obcích, to znamená okolí základních a mateřských škol, návsí a dalších částí sídel. Například bychom se chtěli pokusit instalovat osvětlení přechodů pro chodce přes frekventované vozovky, značení, instalování měřičů rychlosti a o další vybavení. V oblasti Vysokomýtska chybí dlouhou dobu také varovný výstražný systém, o tom jednáme, to by mohl být další projekt dotažený do konce,“ pokračoval Jiraský.

Mikroregion podpořil žádosti o dotace z Evropské unie v případě Slatiny, Srubů, Zámrsku, Dobříkova a Podlesí. Tato sídla řešila a řeší kanalizaci ve vsích a problémy spojené s čištěním odpadních vod.

(jko)