Noví majitelé, rodina Skalických, zvou na den otevřených dveří. Proběhne ve sváteční pátek 8. května od
9 do 11 hodin. V 9.15 zazní úvodní slovo majitelů o historii i budoucnosti této majestátní stavby.