Zájemci ovšem mohou strávit příjemné odpoledne například ve vyhřátých prostorách klubu Agora v chrudimské Štěpánkově ulici, kde je právě na úterní den připraveno Odpoledne s deskovými hrami. „Vyzkoušíme si několik kvízových her na různá témata. Přijďte nám ukázat, v čem vynikáte právě vy a dozvědět se třeba i nějaké nové zajímavosti,“ lákají pořadatelé zábavného odpoledne zejména zástupce mladších věkových kategorií. Program začíná v 17 hodin.

Hovory s vědcem o světě oceli

Pardubice - V úterý bude zahájena sedmá sezona vědeckých diskusních večerů, které se konají v kavárně Klubu 29. Neformálně diskutovat dnes bude s návštěvníky Pavel Švanda z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Zájemce provede světem oceli a její výroby v průběhu věků. „V přednášce si ukážeme historii výroby oceli od doby železné do počátku 19. století,“ zvou organizátoři. Bude vysvětlen základní princip výroby železa, který se za uplynulá tisíciletí nezměnil, ale bude se hovořit také o souvislosti mezi válkami a rozvojem výroby železa. Kavárna Universitas začíná v 18 hodin.

Fotografie přiblíží i život na ulici

Pardubice - V pondělí byla v Atrium Paláci zahájena výstava fotografií k 25 letům od založení obecně prospěšné organizace SKP-Centrum. Ta pomáhá dětem, rodinám, seniorům i osobám bez přístřeší. Snímky fotografa Tomáše Kubelky, které zachycují jeho pohled na práci centra, zde zůstanou do neděle, potom budou putovat do dalších míst Pardubického kraje. „Vzhledem k tomu, že SKP-Centrum poskytuje na území Pardubického kraje 18 sociálních služeb a domácí ošetřovatelskou péči, jsou i fotografie velmi rozmanité a zachycují nejenom každodenní život v našich službách, ale i realitu například života na ulici,“ uvedl ředitel organizace SKP-Centrum Jiří Pitaš.