Představením Zbraně a doba v podání souboru pozdně gotického šermu a historického divadla Rytíři krále Jana z Ústí nad Orlicí začnou dnes před Hernychovou vilou oslavy 20 let od znovuobnovení činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí. Zaniklo v 60. letech minulého století a podařilo se je opět otevřít až v roce 1990. „Na návštěvníky také čekají nová výstava a stálá expozice,“ uvedla ředitelka muzea Jarmila Süsserová.

Počátky v roce 1883

Prvopočátky muzea spadají do roku 1883, kdy František Egerle zpřístupňoval svou sbírku zbraní a jiných starožitností v domě s číslem popisným 376. Vlastní muzeum však bylo zřízeno teprve 12. dubna 1908 jako odbor muzejní městské rady a byla mu vyčleněna místnost ve druhém poschodí Občanské záložny. Egerleho sbírka se stala součástí muzejních sbírek.

V roce 1919 se instituce přestěhovala do takzvaného Klementina, které pro tento účel odkázali manželé Balcarovi, později kvůli velkému rozsahu sbírek na radnici. Po německé okupaci byly všechny legionářské památky odvezeny do Pardubic, zbylé sbírky přemístěny do městské obrazárny, na půdu radnice, neboť v domě byl zřízen zásobovací úřad. Po válce se už činnost muzea nikdy plně neobnovila, sbírky se postupně rozplynuly mezi jiné organizace nebo se rozprodaly a v roce 1966 muzeum zcela zaniklo. „Nebyla vůle k další existenci. Tehdy vládla umělá hmota a vše staré se házelo do popelnic,“ uvedla Jarmila Süsserová.

V Hernychově vile

Po několika stěhováních po roce 1990 se nakonec muzeum usídlilo v opravené secesní Hernychově vile (na snímku v centru města, část sbírek se podařilo získat zpět. Muzeum se může chlubit hlavně rozsáhlým hudebním fondem, dalším velkým tematickým okruhem jsou betlémy, které se na Orlickoústecku malují už po dvě staletí. Muzeum vlastní asi 8000 betlémových součástí. Významné jsou také sbírky se zaměřením na místní tradici textilní výroby, zejména na domácí tkalcovství, snovařství a soukenictví a poměrně rozsáhlý fond textilu.

K oslavám dvaceti let bude otevřena výstava, návštěvníky čeká také nová expozice k výročí 725 let od první písemné zmínky o městě, která představí staré zbraně a archeologické nálezy.

(čtk)