František Matouš Klácel se narodil v dubnu 1808 v chudé českotřebovské řemeslnické rodině. Pro mimořádné nadání ho rodiče dali na studia do Litomyšle, kde nakonec vystudoval i filozofii. V roce 1833 byl vysvěcen na kněze, o dva roky později se stal profesorem biskupského filozofického ústavu v Brně, po několika letech byl však profesury zbaven a přinucen vrátit se do kláštera. Působil jako redaktor Moravských novin a podílel se na založení Národní jednoty sv. Cyrila a Methuda, později Matice moravské. Trpěl politickými poměry, proto v roce 1869 odjel do Ameriky, kde se s krajany několikrát pokusil založit sektu založenou na lásce lidí a jejich dobročinnosti, jejíž členové se oslovovali bratře a sestro a říkali si „nemýlenci“. Klácel zemřel v roce 1882 v Belle Plaine.

„Výstava bude mapovat dílo Františka Matouše Klácela a jeho život. K vidění budou jeho díla, rukopisy, korespondence. Materiály nám zapůjčily všechny důležité instituce, které ve svých fondech uchovávají materiály vztahující se ke Klácelovi. Naše muzeum také vlastní část jeho korespondence, fotografie a některá tištěná díla,“ naznačila Jana Voleská, ředitelka městského muzea, co výstava nabídne. Navazujícího třídenního sympozia by se měla zúčastnit řada významných odborníků nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Kromě přednášek se uskuteční koncertní provedení opery F. K. Zedínka Obrázky z Hor a ve čtvrtek 25. září slavností odhalení pamětní desky F. M. Klácela na domě čp. 66 v Hýblově ulici. Oslavy skončí v pátek 26. září po poledni.

Oslavy dvoustého výročí narození F. M. Klácela v České Třebové

Pátek 19. 9.

17.00 Vernisáž výstavy F. M. Klácel, filosof, spisovatel a novinář, malý sál KC

Středa 24. 9.

- Zahájení sympozia věnovaného životu a dílu F. M. Klácela, malý sál KC

16.00 – 17.30 Úvodní přednášky, malý sál KC

19.30 Koncertní provedení opery F. K. Zedínka Obrázky z Hor v nastudování sólistů Opery Národního divadla, velký sál KC

Čtvrtek 25. 9.

9.00 – 10.30 Blok přednášek a diskuzí, malý sál KC

11.00 – 12.00 Blok přednášek a diskuzí, malý sál KC

13.30 – 15.00 Blok přednášek a diskuzí, malý sál KC

15.00 – 15.30 Přesun účastníků na Hory

15.30 – 16.00 Prohlídka areálu a poutní kaple na Horách s výkladem

16.15 – 17.30 Přednášky o F. M. Klácelovi a B. Němcové, sál hostince na Horách

18.00 – 18.30 Slavností odhalení pamětní desky F. M. Klácela na domě čp. 66 v Hýblově ulici v České Třebové

Pátek 26. 9.

9.00 – 12.00 Blok přednášek a diskuzí, malý sál KC

12.00 – 12.15 Slavností zakončení sympozia, malý sál KC