Součástí zahajovacího koncertu bude udílení cen města, program festivalu pokračuje až do 11. června. V neděli 4. června je na programu od 14 hodin Odpoledne Univerzity Hradec Králové: cyklovýlet s cyklem krátkých přednášek Kniha jako věčné médium, které zakončí v 18 hodin v lukavickém kostele svým koncertem Texty Starého zákona Alfred Strejček a ProArte trio.