U příležitosti 115. výročí jeho narození připravilo žamberské muzeum výstavu s průřezem z jeho tvorby, doplněnou autentickými fotografiemi Jiřího Šulce. Vernisáž se koná v sobotu od 15 hodin.

Autorova cesta

Vojtěch Sedláček se narodil dne 9. září 1892 v Libčanech u Hradce Králové. Pocházel z rodu, který byl po několik generací pevně srostlý s životem venkova. Během studia na reálném gymnáziu v Hradci Králové zaujalo jeho výtvarné nadání profesora Antonína Hudce, který ho doporučil ke studiu na Akademii výtvarných umění v Praze. Od roku 1910 navštěvoval kurs dekorativního kreslení, kde se seznámil se svojí budoucí manželkou, výtvarnicí a krajkářkou Marií Serbouskovou.

Jeho malířské kroky řídil nejprve profesor Josef Loukota a později profesor Jan Preis〜ler, od roku 1916 si osvojoval znalost grafických technik na speciální škole Maxe Švabinského. Vystřídal ve své tvorbě postupně linoryt, dřevořez, lept i práci suchou jehlou a posléze litografii, která nejvíce vyhovovala jeho kreslířskému založení. V roce 1919 se stal členem Svazu českých výtvarných umělců a umění se mu stalo celoživotní náplní.

Krajina venkova

V Javornici v Orlických horách, odkud pocházela jeho žena, si společně vytvořili byt, v němž trávili většinu roku. Venkovské prostředí Javornice mu velmi připomínalo prostředí, ze kterého sám pocházel a které důvěrně znal, to se pak stalo v jeho tvorbě dominantní. V popředí jeho výtvarného zájmu byl od počátku člověk, jehož si všímá takřka výhradně při práci. Z počátku to jsou malá zastavení: v kovárně, ve stáji, při práci na dvoře, ve včelíně, v sadě. Postupem let se tato témata mění v široké záběry krajiny. Postava venkovana přestává však být postupně dominantní, stává se organickou součástí krajiny. Významné místo zaujímá rovněž jeho ilustrátorská práce. S jeho jménem jsou neodmyslitelně spjaty ilustrace knihy bratří Mrštíků „Rok na vsi“ a řada dalších literárních děl. Jeho práce jsou součástí fondů galerií v Praze, Ostravě, Hradci Králové i Paříži.