Letošní téma zní „Česká historická šlechta v průběhu dějin“. Součástí úterního programu (18. 9.) bude od 17 hodin beseda na téma „Jak vznikají knihy literatury faktu od nápadu k realizaci“. Jejím účastníkem bude i člen klubu Antonín Benčík, jenž je i tvůrcem řezbářských prací, které budou v rámci setkání spisovatelů vystaveny.

Při slavnostním aktu ve středu odpoledne budou slavnostně uděleny: mezinárodní cena Egona Ervína Kische a regionální cena Miroslava Ivanova. Vzhledem k hlavnímu tématu setkání jsou na něj pozváni i představitelé české šlechty, např. Diana Phipps Sternbergová, Jan Kolowrat–Krakowský, Adam Bubna–Litic, František a Radoslav Kinských a další. Starosta města Petr Fiala upozorňuje, že v souvislosti s konáním setkání spisovatelů došlo k termínové kolizi a musel být určen nový termín zářijového jednání zastupitelstva města Letohrad. Zastupitelé se namísto obvyklé středy tentokrát sejdou již v pondělí, a to v sedmnáct hodin.