Lathife patří mezi ty festivaly, které se neprofilují jako úzce žánrové. Právě naopak jeho základním rysem je multiartovost, a to nejen ve smyslu střetávání různých forem uměleckého projevu, ale i v rámci jednotlivých umění zvlášť. Těžištěm třídenního programu je desítka představení s širokým záběrem tématu, formy i prezentace. Festival nabízí vážná témata i lehké komedie, domácí i zahraniční autory, nastudování bytostně amatérských studentských souborů i dlouhodobě působících celků, které si svými výkony v lecčems nezadají s profesionály.
Divadelní soubory, jejichž představení se odehrají v sále lanškrounského zámku, v letošním roce představí dvě premiéry. Konkrétně se jedná o sobotní premiéru lanš-krounského souboru Mušle a jejich nastudování hry Dobi/ytí severního pólu od autorů Svěrák, Smoljak a Cimrman. Druhou premiéru si připravil další lanškrounský divadelní soubor Škeble, hru Vo tom mi nemluv na motivy D. Keyese.
Výtvarná část festivalu tentokrát nabízí fotografie Radka Lepky, sklo, design Petra Staška, řezby Bedřicha Šilara a textil, design Hanky Kozubové. Všechny expozice budou umístěny v prostorách zámku. Návštěvníci jistě přivítají novinku, kterou je oproti minulým ročníkům možnost zakoupení vystavených exponátů.
Ochuzena nebude ani hudební část festivalu. Koncerty po všechny dny festivalu budou probíhat v předsálí zámku. Tradicí jsou také koncerty v Apollo music clubu.
K programu doplňuje Šimon Knápek, který byl u zrodu festivalu: „Program, který připravili dva bývalí studenti zdejšího gymnázia se svými přáteli a za podpory města Lanškroun, tvoří dohromady dvanáct divadelních představení, která se tentokrát všechna odehrají na prknech zámku na Jiráskově náměstí. Z divadelních souborů můžeme jmenovat například Reverzní dveře, které oslovily publikum Lathife již loni, slovenské uskupení Mime Marmelade, věnující se vlastní pantomimické tvorbě. Více informací k festivalu a úplný program je k nalezení na webových stránkách lathife.cz," uvedl.

PROGRAM

zámek, Lanškroun
25. 10. – 27. 10.
Lathife
- 3. ročník lanškrounského theatro festivalu
Program

Pátek 25.10.
16.50
Oficiální zahájení festivalu
Sál lanškrounského zámku
17.00
Ale koukej vrátit to pyžamo
(V. Venclík)
DS F.A.Šubrt Dobruška
Sál lanškrounského zámku
19.00
Roman Zachara a hosté (část 1)
Živý, akustický koncert
Předsálí lanškrounského zámku
19.45
Dovolená po česku (R. Vencl)
DS Kroměříž
Sál lanškrounského zámku
21.15
Roman Zachara a hosté (část 2)
Živý, akustický koncert
Předsálí lanškrounského zámku
22.00
vSobě (na motivy P. Soukupové)
DS Vrtule Slané
Sál lanškrounského zámku
23.00
Time Off
Živý koncert
Apollo music club

Sobota 26.10.
16.00
Dámská šatna (A. Goldflam)
Bystřické národní divadlo
Bystřice nad Pernštejnem
Sál lanškrounského zámku
17.30
MINIMINY (část 1)
A-capella koncert
Předsálí lanškrounského zámku
18.15
Letní den
(S. Mrožek)
NETRDLO divadélko Z.Řehky, Vyškov
Sál lanškrounského zámku
19.15
MINIMINY (část 2)
A-capella koncert
Předsálí lanškrounského zámku
20.00
premiera
Dobi/ytí severního pólu
(Svěrák, Smoljak, Cimrman)
Mušle Lanškroun
Sál lanškrounského zámku
22.00
Štěpán Klouček
& Brigita Cmuntová
Živý, akustický koncert
Předsálí lanškrounského zámku
22.45
Pudy z půdy
(autorská tvorba)
DS Reverzní dveře Brno
Sál lanškrounského zámku
23.45
Štěpán Klouček
& Brigita Cmuntová
Koncert skýtající silný genius loci … ;)
Předsálí lanškrounského zámku

Neděle 27.10.
14.00
Popelka
(adaptace známé pohádky)
DS Karla Čapka Třešť
Sál lanškrounského zámku
16.30
Hamlet, chlapec, který zůstal na živu
(autorská tvorba)
Relikty HMYZu Praha
Sál lanškrounského zámku
17.30
Haraburdí, aneb podivné příběhy
(autorská tvorba)
Víťa Piskala Brno
Sál lanškrounského zámku
18.00
Chlieb náš každodenný pantomima
(autorská tvorba)
Mime Marmelade (SK)
Sál lanškrounského zámku
18.45
Adam Morkus
Živý, akustický koncert
Předsálí lanškrounského zámku
19.30
premiera
Vo tom mi nemluv
(J. Střecha na motivy D. Keyese)
DS Škeble Lanškroun
Sál lanškrounského zámku
22.00
Silo a lampa svieť! (SK)
Živý koncert
Apollo music club
23.00
ZVA 12-28 band (SK)
Živý koncert
Apollo music club

Výtvarno
Radek Lepka – fotografie
Petr Stašek – sklo, design
Bedřich Šilar – řezby
Hanka Kozubová – textil, design
Všechny expozice v prostorách lanš- krounského zámku.

Nachystáno je i několik doprovodných programů:
živá hudba v přísálí – různé žánry
otevřený bar v přísálí