Na Velký pátek, kdy si křesťané po celém světě připomínají ukřižování Ježíše Krista, prošli všech čtrnáct zastavení, jež se rozprostírají v Ústí nad Orlicí od Mendriku po Andrlův chlum. Slavnost se zpěvy a čteními vedl děkan Vladislav Brokeš a účastnilo se jí sto šedesát Oušťáků, z toho pětačtyřicet dětí.