Účast přislíbili a z téměř 100 procent i dodrželi zástupci „tanečních škol“ z neobyčejně rozsáhlého okolí, jmenovitě pak BT studio a ZUŠ Pardubice Polabiny, Taneční škola Česká Třebová, ZUŠ Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí, Intro Postřelmov, ZUŠ Iši Krejčího Olomouc (za tu soutěžily dva soubory), ZUŠ Uherský Brod, ZUŠ Šternberk a C-Dance Ústí nad Orlicí.

Na rozdíl od dubnové přehlídky dětských souborů se v tomto případě jednalo spíše o komornější záležitost, čítající celkem 10 souborů a 15 choregrafií, avšak rozhodně nelze tvrdit, že by méně bylo méně, ba možná právě naopak.

Ve dvou částech programu tak mohli nejen diváci, ale i samotní účinkující shlédnout nejrozmanitější choreografie pod vedením Nadi Gregorové, Šárky Prossové, Veroniky Březinové, Lenky Hajdukové, Nikoly Poláškové, Hany Benešové, Dany Škrabalové, Jany Joskové a kolektivu, Květoslavy Kamanové, Zlatuše Bartošové a Tomáše Derky.

Odborná porota ve složení Jaroslav Langmaier, Veronika Kolečkářová, Petra Šustová, Veronika Rinowski a Pavol Rinowski po nejednoduchém rozhodování nakonec spravedlivě rozhodla, že na celostátní přehlídku scénického tance v této kategorii, která se uskuteční ve dnech 29. – 31. října v Jablonci nad Nisou, postoupí tři choreografie a sice „Chodci“ od Nadi Gregorové ze ZUŠ Pardubice – Polabiny, „O nich bez nich“ rovněž od Nadi Gregorové, tentokráte však z BT studia Pardubice Polabiny, a „Matko, kam se poděl tento den“ od Lenky Hajdukové ze studia Intro Postřelmov.

Na závěr lze konstatovat, že krásné slunečné odpoledne rozhodně proniklo prostřednictvím nápaditých choreografií i dovnitř na tu a tam uměle zamlžené jeviště a že ne příliš početné publikum nepochybně odcházelo na plovárny, na zahrádky a do jásající zelení hýřících městských parků s pocitem příjemně strávených okamžiků.

PETR KULDA