Kulatiny připomíná výstava, která byla zahájena na konci ledna. „Za 130 let se generacím muzejních pracovníků podařilo shromáždit úctyhodnou sbírku, která dnes čítá téměř 65 000 kusů sbírkových předmětů. Řada z nich se díky svému stáří či umělecké hodnotě dá bez ostýchání nazvat pokladem, jiné ale dokáží vzbudit údiv či přímo vyloudit úsměv: jsou to prostě kuriozity. Protože naprostá většina z těchto předmětů bývá vystavována jen velmi zřídka nebo vůbec, připravilo muzeum při příležitosti svých narozenin výstavu Poklady i podivnosti, kuriozity a roztodivnosti aneb 130 let sbírkotvorné činnosti Městského muzea Česká Třebová,“ uvedla ředitelka muzea Jana Voleská.

K vidění je řada zajímavostí. K nejstarším exponátům patří část kostry vyhynulého třetihorního chobotnatce Deinotherium cuvieri. Z archeologických nálezů za zmínku jistě stojí takzvaný „poklad ze Semanína“, jde o hliněný hrnec s mincemi nalezený roku 1896. Podle muzejníků jsou nesmírně cennou kolekcí památky na českotřebovské cechy: od listin přes výrobky až po pohřební výbavu. Pozornosti návštěvníka by neměla ujít zejména cínová konvice českotřebovského tkalcovského cechu z roku 1585. Dámy určitě potěší pohled na nejstarší oděvní součástky z muzejních sbírek: stříbrný krepín (vysoký čepec) z 1. poloviny 19. století či špenzr (krátký kabátek) z 2. poloviny 19. století, který byl vystaven na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1895.

Z památek na různé osobnosti spojené s Českou Třebovou je důležité jmenovat hlavně jediný prvotisk chovaný v muzejní knihovně Summa de vitiis z roku 1474, který kdysi patřil horlivému vlastenci a svéráznému filozofovi F. E. Welzovi (1816-1890), nebo daguerrotypii z počátku 60. let 19. století zachycující rodinu místní filantropky Františky Honlové (1858-1929). „Údiv či úsměv dozajista vzbudí 130 let starý myší pelíšek ve slaměném střevíci, močový kámen koně, který uhynul kolem roku 1895, či zařízení na rovnání nosu z první poloviny 20. století,“ zmínila další kuriozity ředitelka Jana Voleská.

Výstavu si zájemci mohou prohlédnout do neděle 18. března. Její součástí bude 24. února i Sobota v muzeu, která dětem nabídne různé soutěže a dílničky.