V kostele sv. Bartoloměje se v neděli uskuteční hudební událost. Na koncertu, jehož výtěžek bude určen na rekonstrukci střechy kostela, zahraje houslistka Gabriela Demeterová a varhaník Pavel Černý. Barokní kostel sv. Bartoloměje, původní hřbitov, kaple a márnice tvoří dominantu města. Podle slov pátera Pavla Pokorného z jablonské farnosti v zimě zjistili, že do kostela teče: „Šli jsme se podívat na půdu a zjistili, že v úžlabí, kde se sbíhá věž kostela a střecha, zatéká.“ Střecha byla v minulosti opravována pouze provizorně, proto jsou trámy uhnilé. Opravu potřebuje střecha nad presbytářem. Vzhledem k tomu, že finanční situace farnosti je neuspokojivá, byla vyhlášena veřejná sbírka. „Nechceme dopustit poškození kostela a hodláme jej zachovat v dobrém stavu pro příští generace,“ uvádí Pavel Pokorný. Cílem je dosáhnout částky 400 tisíc korun, a to několika způsoby. Mezi farníky se konají čtvrtletní sbírky.

„Také jednotlivci spontánně nosí peníze a oslovené firmy zareagovaly velice vstřícně,“ potvrdil Pavel Pokorný. Příspěvky mohou lidé nosit na faru nebo posílat na číslo účtu 1324673329/0800, variabilní symbol 260807. Město, jež je spolupořadatelem koncertu, pravidelně podporuje z fondu Regenerace městské památkové zóny další církevní stavby. Starosta Miroslav Wágner však nevyloučil, že v případě potřeby přispěje i na opravu střechy kostela. Koncert se uskuteční v neděli v kostele od 17 hodin, všech 330 vstupenek je již však vyprodáno.

 

Z webových stránek Jablonného nad Orlicí

Gabriela Demeterová hraje na housle od tří let. V České republice vystudovala pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze u profesorky Nory Grumlíkové. Během studií se pravidelně účastnila mistrovských interpretačních kurzů po celém světě. V roce 2000 ukončila dvouleté postgraduální studium na Královské hudební akademii v Dánsku. Od roku 1980 se účastnila mnoha soutěží doma i v zahraničí a získala řadu ocenění. Jmenujme alespoň Kociánovu houslovou soutěž v České republice, mezinárodní soutěž Yehudi Menuhina ve Folkestonu v Anglii, kde se zúčastnila poprvé v roce 1987 a získala jako první Češka titul finalistky. V roce 1993 poprvé v historii této soutěže vyhrála všechny hlavní ceny včetně titulu absolutního vítěze a zvláštní ceny za nejlepší interpretaci díla J. S. Bacha. Je také držitelkou 2. ceny a titulu laureáta v houslové soutěži Pražského jara z roku 1992. V roce 1992 i 1993 jí byla udělena prestižní cena „Premier Prix“ Českého hudebního fondu za dosažená vítězství a reprezentaci české kultury na světových soutěžích.

Gabriela Demeterová se již řadu let intenzivně věnuje studiu barokní hudby, kterou interpretuje na moderním nástroji s použitím dobových prvků. V roce 2001 začala Gabriela Demeterová studovat hru na violu. Stala se tak jednou z mála hudebních osobností, které vládnou houslemi i violou zároveň. Gabriela Demeterová konceruje v Evropě, USA, Jižní Americe i Japonsku. Spolupracuje s významnými tělesy a dirigenty po celém světě. V srpnu 2001 založila mezinárodní hudební festival „Barokní perly Gabriely Demeterové“. Zaměřoval se na podporu mladých talentovaných hudebníků, kteří se během festivalu mohli účastnit interpretačních seminářů v různých oborech pod vedením renomovaných umělců z celého světa. Smyslem festivalu bylo také podpořit rekonstrukci historických objektů. V lednu 2003 umělkyně založila Nadační fond Gabriely Demeterové, který se stal hlavním organizátorem výše uvedeného festivalu. Jeho hlavním cílem je i nadále podpora mladých umělců a oprava kulturních památek. Nelze opomenout ocenění Žena roku 2005, které získala Gabriela Demeterová v anketě prestižního časopisu Prague Club Magazine. Cena jí byla udělena za přínos v oblasti umění, za dosažené výsledky a za reprezentaci české kultury u nás i v zahraničí.

Pavel Černý se narodil v Praze. Od pěti let hraje na klavír, od r. 1985 studoval varhany na Pražské konzervatoři u Prof. Jana Hory, později i kompozici. V letech 1991 – 97 pokračoval ve studiu varhan na AMU v Praze u Doc. Jaroslava Tůmy. Své vzdělání si rozšířil u řady vynikajících evropských osobností. Během studií na sebe upozornil 1. cenou ve varhanní soutěži v Opavě a zejména 1. cenami v mezinárodních soutěžích v Lublani (Slovinsko) v roce 1992 a v soutěži Pražské jaro v roce 1994. Řady dalších ocenění se mu dostalo prostřednictvím významných hudebních a kulturních organizací. Od r.1991 rozvíjí bohatou koncertní činnost. Navštívil většinu zemí Evropy, Japonsko, Kubu a Afriku. Kromě specializace na historické nástroje se zabývá hudbou všech stylových epoch, rád objevuje zapomenutá díla starých mistrů. Natáčí pro řadu firem na CD, pro Český rozhlas a Českou televizi. Jeho některé CD nahrávky byly vysoko oceněny zahraniční kritikou. V roce 1996 spolupracoval jako varhaník, organolog a hudební režisér na natáčení 52 historických varhan v Čechách nizozemským rozhlasem KRO.

Pavel Černý je chrámovým varhaníkem u Sv. Ludmily v Praze, zasedá jako člen soutěžních porot a pedagogicky působil při Arcibiskupství pražském. Nyní bude vyučovat varhanní hru na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Dále je organologem Pražské arcidiecéze, kde pracuje jako odborný dohled při stavbách a restaurování varhan. Publikuje přednášky, články v odborných časopisech, sbornících, atd. Přeložil vícejazyčný Varhanní slovník do češtiny. Pavel Černý má více než vřelý vztah k našemu městu – jeho maminka a prarodiče se zde narodili, mezi jeho předky patřil Karel Černý, zakladatel uzenářské firmy, mezi příbuzné i generál Ludvík Krejčí a jeho prapradědečkem byl Josef Lux, starosta, který před 101 lety ve Vídni žádal o povýšení Jablonného na město. Navštěvuje Jablonné často od dětství a ve zdejším kostele byl také pokřtěn. Bezmezně obdivuje okolní přírodu a má zde mnoho přátel.

www.jablonneno.cz