Tip Deníku
Zvou na besedu s mistrem
(13. 10. od 18.00 hodin)
Festival Zdeňka Pololáníka zve na besedu se samotným mistrem. Koná se na třebovském děkanství Římskokatolické farnosti.