Čtenářům všech věkových kategorií, respektive klientům, nabízí řadu aktivit a zajímavých služeb. Pro komunikaci s nimi používá také své webové stránky, jejichž kvalita byla oceněna v soutěži Biblioweb. O tom, jaké ambice knihovna na poli kulturního a společenského života ve městě má, jsme si povídali s ředitelkou Gabrielou Boháčkovou.

Jaké aktivity, kromě knihovnických služeb, a komu v současné době nabízíte?
Pro děti je to už tradiční Pasování prvňáčků na čtenáře, Noc s Andersenem nebo tvůrčí dílny. Zřejmě také díky těmto aktivitám se nám mírně zvýšil počet dětských čtenářů. Pro rodiny s dětmi pořádáme festival Českotřebovský kohoutek.
Aktivněji a systematičtěji jsme začali dělat besedy pro školy, nabízíme nejen informačně-knihovnické lekce, ale i tematicky zaměřené besedy, např. o pověstech Českotřebovska, slušném chování nebo enviromentální výchově. Když škola přijde s požadavkem na konkrétní téma, které by se jí hodilo do výuky, jsme mu schopni besedu přizpůsobit.
Pro dospělé jsme prvním rokem pořádali Univerzitu volného času, tedy besedy a tvůrčí dílny. Zúčastňovaly se především ženy, proto bychom chtěli přijít i s tématy, která by zaujala také muže. Čtenáři mají stále větší zájem o základní kurzy práce na počítači.

Vy se ale speciálně zaměřujete také na seniory…
Jednou za měsíc chodíme půjčovat knihy do domu s pečovatelskou službou, poskytujeme donáškovou službu. Nově bychom chtěli zavést předčítání v domově důchodců. Oči starým lidem už často neslouží a my bychom jim tímto stylem chtěli trošku pomoct.

Jaké další novinky připravujete? A kam na nápady vlastně chodíte?
S nápady přicházím já i kolegyně, inspirujeme se v okolních knihovnách, na internetu. Jednou za rok také děláme anketu mezi čtenáři o tom, co by chtěli zlepšit.
Od Nového roku se prodlouží otevírací doba, například v úterý, kdy máme jen do 11 hodin. Přibyde také dopoledne na dětském oddělení. Od Nového roku dostanou manželé nebo sourozenci za jeden členský poplatek dvě čtenářské průkazky.
Mezi novinky patří i znovuotevření pobočky knihovny na Lhotce, kterou jsme asi po šesti letech obnovili v září. Je tam počítač s připojením na internet, otevřeno má v pondělí a čtvrtek.
Nápadů je spousta, ale trochu nás omezují malé prostory. Doufejme, že se v budoucnu dočkáme nové knihovny.