Příběhů, které se odvíjejí nezávisle na sobě, ale často se též zcela logicky protnou. Odehrávají se v době, jež započala efektem zklamaného očekávání v podobě Pražského jara 1968 a pokračovala léty nesvobody a restrikcí, které postihly každou oblast života. Ať už šlo o vzdělání, profesní uplatnění či provozování živnosti. A právě tato oblast se v románu dostává do popředí zájmu, neboť na osudech pekařské rodiny Medlínů sledujeme boj o zachování řemesla. Kniha je působivá a originální v mnoha ohledech a ve čtenáři bude rezonovat ještě dlouho po přečtení. Autor Václav Matějka ve druhém ročníku FAMU napsal novelu Nahota a natočil podle ní svůj první celovečerní film. Snímek měl premiéru až za dvacet let - v prosinci 1989. Napsal desítky scénářů a natočil stejně tolik filmů. Nedávno odevzdal nakladatelství novelu Faustina - princezna z vesmíru.