Tyto impozantní stavby - Sfinga, pyramidy, hrobky v Údolí králů a monumentální chrámy v Luxoru a Karnaku - přesvědčivě ukazují složitost a sílu této civilizace, zatímco bájné poklady Tutanchamonovy hrobky svědčí o jejím nesmírném hmotném a kulturním bohatství. Egypt, sjednocený kolem roku 3100 př. n l., se za vlády faraonů stal jedinečnou hospodářskou a kulturní mocností, která přetrvala více než tři tisíce let. Starobylá země na Nilu stále odhaluje svá tajemství a naše znalosti o této mimořádné civilizaci se dále prohlubují a doplňují. Kniha Egypt - říše faraonů, kterou doplňuje množství fotografií a ilustrací, podává nejsoučasnější přehled teorií a poznatků, jež nám tuto vyspělou kulturu přibližují. Podrobně se zabývá nejvýznamnějšími postavami, místy a předměty a objasňuje staroegyptské obřady, zvyky a představy.