Spíš než o lásce je to román o nemožnosti ideální lásky, jež se nutně musí časem strávit a vyčerpat. Zároveň je to i román o židovství, plný úzkosti a strachu pronásledovaného národa, ale i rozkladného, černého humoru. A také román o směšnosti byrokracie a úřednické ješitnosti, o lidské malichernosti a hloupé namyšlenosti, o náboženské nesnášenlivosti. Postupná degradace hrdinů, odrážející též narůstající antisemitské běsnění počátku druhé světové války, nedá čtenáři vydechnout do poslední stránky. Autor Albert Cohen, původním jménem Abraham Albert Cohen, se narodil v židovské rodině výrobce mýdla na ostrově Corfu. Kvůli rostoucímu antisemitismu se jeho rodiče rozhodli přesídlit do Marseille. Práva studoval v Ženevě a v roce 1940 prchl Cohen před nacisty do Londýna. Je považován za klasika francouzsky psané literatury.