Byl to litomyšlský kupec, který se do dějin rodného města zapsal především jako kreslíř, kronikář, sběratel, spoluzakladatel městského muzea a velký humorista. Jako sběratel mincí a starožitností proslul daleko za hranicemi své vlasti. Sběratelství a svobodné tvůrčí činnosti zasvětil celý svůj staromládenecký život. Šimek byl dobrým duchem měšťanské Litomyšle, přítelem studentů, vtipným glosátorem života, ale také dlouholetým členem městské samosprávy a několika spolků. Kniha je uceleným pokusem jeho dílo nejen popsat, ale také uchopit v širším kontextu a ukázat jeho jedinečnost. Knihu vydalo nakladatelství Paseka ve spolupráci s regionálním muzeem v Litomyšli .Autor Martin Boštík vystudoval filozofii a regionalistiku. Jako odborný pracovník Regionálního muzea v Litomyšli se zabývá především problematikou regionálních dějin 19. a 20. století. Vedle několika studií z filozofie náboženství, dějin českého filozofického myšlení a regionální historie je také autorem samostatných publikací.