Je autorem řady knih, jako např. Počítač pro seniory. Krok po krůčku provede prací i zábavou s počítačem naše spoluobčany na sklonku produktivního věku nebo v období zaslouženého odpočinku. Výklad je přizpůsoben jejich potřebám, vyhýbá se zdlouhavým vysvětlením, látku odměřuje v přiměřených dávkách, aby se čtenář neztratil v záplavě novinek. V úvodu se každý senior dozví, jak po〜užívat počítač a vše, co počítač umí. Psát a upravovat texty, vytvářet tabulky, pracovat se zvukem, hudbou a videem, získávat informace prostřednictvím internetu a komunikovat s celým světem.