Autoři v ní putují moravskou krajinou podél řek, aby podali svědectví o historii i současnosti jednotlivých lokalit v blízkosti vodních toků, o působivé atmosféře zdejších hor i nížin, lesů, luk, o místní fauně a flóře, o kulturních i technických památkách a také o pověstech a legendách. Kniha podává faktografický i poetický obraz severní Moravy, jak jej namalovaly prožitky a vzpomínky obou poutníků, kteří tuto cestu podnikli s přáním, aby se po stopách jejich toulavých bot vydali i mnozí další.

Autorka Irena Šindelářová vydala sedm historických publikací. Publikuje v časopisech, externě spolupracuje s Českým rozhlasem Olomouc. Autor Miroslav Kobza pracoval jako novinář a nyní je vedoucím slovesné redakce Českého rozhlasu Olomouc. Napsal knihu Putování krajinou studánek a pramenů a také několik rozhlasových povídek a her. Jeho fotografické práce byly prezentovány na několika výstavách.